पोखरामा भोलि र पर्सि डिजल वितरण हुने – विवरण सहित

पोखरा, ०६ पौष -
पोखरा सहित कास्कीमा भोलि र पर्सि डिजल वितरण हुने भएको छ । कास्की क्षेत्रका २ अनि स्याङ्गजाको १ ओटा पेट्रोल पम्पहरुबाट भोलि २५ हजार लिटर डिजेल र ४ हजार लिटर  पेट्रोल वितरण हुने  र  पर्सि कास्कीको ३१ ओटा पम्पहरुबाट  १लाख ६० हजार लिटर  डिजेल वितरण हुने भएको छ ।
निर्णय नं. १
मिति २०७२।९।७ गते निम्नानुसारका पेट्रोल पम्पहरुबाट निम्नानुसारको पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्ने ।

निर्णय
निर्णय नं. २

मिति २०७२।९।७ गते वितरण हुने २५ के.एल.डिजेल र ४ के.एल. पेट्रोल मिति २०७२।९।६ गते नेपाल आयल निगम, इन्धन डिपो, गगनगौडाले सम्बन्धीत पम्पहरुमा उपलब्ध गराउने ।
निर्णय नं. ३
मिति २०७२।९।८ गते निम्न लिखित पेट्रोल पम्पहरुबाट निम्न परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्ने ।

निर्नय२

निर्णय ३

निर्णय नं. ४
उपरोक्त पेट्रोल पम्पहरुबाट निम्नानुसारको सवारीहरुलाई अभिलेख राखी निम्नानुसार डिजेल वितरण गर्ने र वितरणको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीमा पेश गर्ने ।
डिजेल ः
तोकिएको पेट्रोलपम्प हरुमा लामा दुरीका वसलाई ७ हजार, लामा दुरीका ठुलो ट्रकलाई ७ हजार, ग्रामिण रुटमा चल्ने बसलाई ४ हजार, मिनि वसलाई ३ हजार ५ सय, हायस माईक्रोलाई ३ हजार ५ सय, नगरबस-वेगनास बसलाई ३ हजार, मिनि, मझौला र लोकल ट्रकहरुलाई ३ हजार, अन्य निजी डिजेल कार, जिपहरुलाई २ हजार ५ सय, ठूलो ट्याक्टरहरुलाई २ हजार, साना ट्याक्टरहरुलाई ५ सय, पर्यटन ठूला बसहरुलाई ६ हजार, पर्यटन साना सवारीहरुलाइ २ हजार ५ सय, खुद्रा माल ढुवानी गाडीहरुलाई २ हजारका दरले डिजेल उपलब्ध गराईनेछ ।

निर्णय नं. ५
मिति २०७२।९।८ गते वितरण हुने १६० के.एल.डिजेल मिति २०७२।९।७ गते साझसम्ममा नेपाल आयल निगम, इन्धन डिपो, गगनगौडाले सम्बन्धीत पम्पहरुमा उपलब्ध गराउने ।
निर्णय नं. ६
वितरण मिति २०७२।९।८ गते विहान ८ बजे देखि शुरु हुने ।
निर्णय नं. ७
सवारी धनीले व्लूबुक अनिवार्यरुपमा लिई आउनु पर्नेछ ।

निर्णय नं. ८
कास्की जिल्लाको पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सम्वन्धी कार्यको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको समिति गठन गरी वितरण प्रकृयालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरियो ।

(क) लेखनाथ पारीको क्षेत्रमा ः
१. राजन नेपाल, नेपाल आयल निगम – संयोजक
२. प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की – सदस्य
३. प्रतिनिधि, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पोखरा – सदस्य
४. प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च – सदस्य
५. प्रतिनिधि, लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघ – सदस्य
(ख) पोखरा क्षेत्रमा ः
१. प्रशुराम अधिकारी, नेपाल आयल निगम – संयोजक
२. प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की – सदस्य
३. प्रतिनिधि, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पोखरा – सदस्यज ,
४. प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च – सदस्य
५. प्रतिनिधि, पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ – सदस्य

उपरोक्त बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिले पम्पहरुको शुरु तथा अन्तिम मास्टर मिटर रिड गरी पारित नीति बमोजिम वितरण भए, नभएको अनुगमन गरी वितरणको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नेछ ।

सम्बन्धित न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button