पोखरामा भोलि चार पाङ्ग्रे गाडीलाई पेट्रोल र डिजल वितरण हुने – विवरण सहित

पोखरा, १६ पौष –

पोखरा सहित कास्कीमा भोलि न. प्लेटको आधारमा डिजल र पेट्रोल वितरण हुने भएको छ । कास्की क्षेत्रका १६  ओटा पेट्रोल पम्पहरुबाट ७६ हजार लिटर पेट्रोल र १८ ओटा पेट्रोल पम्पहरुबाट ८० हजार लिटर डिजेल  वितरण हुने भएको छ ।

1०तोकिएको पेट्रोलपम्प हरुमा लामा दुरीका वसलाई ८ हजार, लामा दुरीका ठुलो ट्रकलाई ८ हजार, ग्रामिण रुटमा चल्ने बसलाई ४ हजार, मिनि वसलाई ३ हजार ५ सय, हायस माईक्रोलाई ३ हजार ५ सय, नगरबस-वेगनास बसलाई ४ हजार, मिनि, मझौला र लोकल ट्रकहरुलाई ३ हजार, अन्य निजी डिजेल कार, जिपहरुलाई २ हजार ५ सय, ठूलो ट्याक्टरहरुलाई १५ सय , साना ट्याक्टरहरुलाई ५ सय, पर्यटन ठूला बसहरुलाई ६ हजार, पर्यटन साना सवारीहरुलाइ २ हजार ५ सय, खुद्रा माल ढुवानी गाडीहरुलाई २ हजारका दरले डिजेल उपलब्ध गराईनेछ ।

pet 1

pet 2

pet 3

pet 4

निर्णय नं.२ः मिति २०७२।९।१७ गते वितरण हुने डिजेल ८० के.एल. र पेट्रोल ७६ के.एल. मिति २०७२।९।१६ गते साझ सम्ममा नेपाल आयल निगम, इन्धन डिपो, गगनगौडाले सम्बन्धीत पम्पहरुमा उपलब्ध गराउने ।
निर्णय नं.३ः उपरोक्त पेट्रोल पम्पहरुबाट प्रति चार पाङग्रे सवारी साधानहरुलाई अभिलेख राखी रु.१५०० बराबरको पेट्रोल उपलब्ध गराउने । उपरोक्त पेट्रोल पम्पहरुबाट निम्नानुसारको परिमाणमा डिजेल उपलब्ध गराउने

डिजेल ः
क. लामो दुरीको ट्रक, वस– रु. ८०००।– बराबरको
ख. ग्रामिण रुटमा चल्ने बस – रु.४०००।– बराबरको
घ. मिनि वस – रु. ३५००।– बराबरको
ङ. हायस बस – रु. ३५००।– बराबरको
च. नगरबस÷वेगनास बस – रु. ४०००।– बराबरको
छ. मिनि, मझौला र लोकल ट्रकहरु – रु.३०००।– बराबरको
ज. अन्य निजी डिजेल कार, जिपहरु – रु. २५००।– बराबरको
झ. ठूलो ट्याक्टरहरु – रु.१५००।– बराबरको
ञ. साना ट्याक्टरहरु – रु.५००।– बराबरको
ट. पर्यटन ठूला बसहरु रु.६०००।– बराबरको
ठ. पर्यटन साना सवारीहरु रु.२५००।– बराबरको
ड. खुद्रा माल ढुवानी गाडीहरु रु.२०००।– बराबरको

निर्णय नं.४ः वितरण मिति २०७२।९।१७ गते विहान ८ बजे देखि शुरु हुने ।
निर्णय नं. ५ः सवारी धनीले व्लूबुक अनिवार्यरुपमा लिई आउनु पर्ने ।
निर्णय नं. ६ः भाँडा वा ग्यालेनमा ईन्धन नदिने ।
निर्णय नं.७ः कास्की जिल्लाको पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सम्वन्धी कार्यको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको समिति गठन गरी वितरण प्रकृयालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरियो ।

(क) लेखनाथ पारीको क्षेत्रमा ः
१. राजन नेपाल, नेपाल आयल निगम – संयोजक
२. प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की – सदस्य
३. प्रतिनिधि, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पोखरा – सदस्य
४. प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च – सदस्य
५. प्रतिनिधि, लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघ – सदस्य
(ख) पोखरा क्षेत्रमा ः
१. प्रशुराम अधिकारी, नेपाल आयल निगम – संयोजक
२. प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की – सदस्य
३. प्रतिनिधि, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पोखरा – सदस्य
४. प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च – सदस्य
५. प्रतिनिधि, पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ – सदस्य

उपरोक्त बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिले पम्पहरुको शुरु तथा अन्तिम मास्टर मिटर रिड गरी पारित नीति बमोजिम वितरण भए, नभएको अनुगमन गरी वितरणको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नेछ ।

सम्बन्धित न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button